Tất cả các hình ảnh đậm chất Á Đông được khách họa trên những bàn phím cơ thời thượng của Newmen.