Phần mềm Keyboard:

Phần mềm tùy chỉnh Newmen GM680 Dualmode RGB PBT XDA  | Download
Phần mềm nâng cấp GM680 | Download
Phần mềm tùy chỉnh Newmen GM840, GM840 Pro | Download
Phần mềm nâng cấp Newmen GM840 / GM840 Pro | Download
Phần mềm bàn phím Newmen GM330/GM340 | Download
Phần mềm bàn phím Newmen GM1000 | Download
Bản cập nhật Fireware và Led Music cho GM1000 | Download
Phần mềm nâng cấp GM610 Ver06042021 | Download
Phần mềm tùy chỉnh GM610 Dual mode RGB PTB 61keys | Download
Phần mềm nâng cấp Firmwave GM610 Grey, GM610DY, GM610Pro | Download
Phần mềm Newmen GM1080 update LED nhịp nhạc và Mac | Download
Phần mềm tùy chỉnh Newmen GM1080 | Download
Phần mềm tùy chỉnh Newmen GM780 | Download
Phần mềm nâng cấp Newmen GM780 | Download
Phần mềm bàn phím Newmen GM335 | Download

Phần mềm Mouse:

Phần mềm chuột Newmen GX6-PRO | Download
Phần mềm chuột Newmen GX7-PRO | Download
Wire mouse Gaming Pro Newmen Maxpay GX9 | Download
Wire mouse Gaming Pro Newmen Maxpay GX9 Pro | Download
Phần mềm chuột Newmen GX5 | Download
Phần mềm chuột Newmen GX6-ProS | Download
Phần mềm chuột Newmen GX6-S | Download
Phần mềm chuột Newmen WGX6 | Download
Phần mềm chuột Gaming Newmen StarPortal (StarKey) | Download
Phần mềm usb 2.4 Ghz
Phần mềm nâng cấp firmware GM610 USB 2.4G | Download
Phần mềm nâng cấp firmware GM680 USB 2.4G | Download