Phần mềm Keyboard:

Phần mềm tùy chỉnh Newmen GM680 Dualmode RGB PBT XDA
Phan pham nang cap GM680 Ver24062021
Phần mềm nâng cấp GM610 Ver06042021
Phần mềm tùy chỉnh GM610 Dual mode RGB PTB 61keys

Phần mềm Mouse:

Phần mềm chuột Newmen GX6-PRO
Phần mềm chuột Newmen GX7-PRO
Menu