Newmen ra mắt siêu phẩm bàn phím cơ từ tính cho Phòng máy Net Cafe Cyber