Newmen ra mắt siêu phẩm bàn phím cơ switch từ tính cho Phòng máy Net Cafe Cyber