Starry Sky Switch

13.000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Starry Sky Switch

Linear

Operating force: 40 gf (+/-10 gf)

Pretravel: 1.8 mm (+/- 0.3 mm)

Total travel: 3.7 mm (+/- 0.2 mm)

Lifetime: >80m

 

 

SẢN PHẨM KHÁC