Kailh GM8.0 rắn Mamba

Giá liên hệ

Chuột Gaming Micro Switch Tuổi Thọ 80 Triệu Click Kailh GM8.0  – Rắn Mamba

Đây là công tắc micro mini với tuổi thọ lần nhấp 80 millin với nắp trên trong suốt màu đen, tuổi thọ có thể gọi là vĩnh cữu, chuột hỏng switch không hỏng, và hơn thế nữa nó mang lại chô người dùng một cảm gaics nhấn tuyệt vời khó có thể quên khi chạm vào.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chuột Gaming Micro Switch Tuổi Thọ 80 Triệu Click Kailh GM8.0  – Rắn Mamba

Đây là công tắc micro mini với tuổi thọ lần nhấp 80 millin với nắp trên trong suốt màu đen, tuổi thọ có thể gọi là vĩnh cữu, chuột hỏng switch không hỏng, và hơn thế nữa nó mang lại chô người dùng một cảm gaics nhấn tuyệt vời khó có thể quên khi chạm vào.

 

 

SẢN PHẨM KHÁC