Bàn phím từ switch nam châm/Hall effect (HE) là gì? Rapid trigger là gì?