Bút trình chiếu Newmen P-026

296.000 

Tất cả hợp lại thành một, công cụ thuyết trình tiện dụng.

Ánh sáng Laser đỏ bước sóng 650mm an toàn

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM KHÁC