GX7-Pro

515.000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

• IC:PAW3327
• 5 Level DPI adjustable
400/1200/2000/3200/6400
• Plug & play USB
• 16.8 million colors RGB light belt
• 30 million times switch longevity

 

\

 

SẢN PHẨM KHÁC

Menu